Vi ses?

Nästa träff sker den 11 december kl 20:00 på KB i Stockholm

Vi hoppas att flera städer och människor hoppar på.

#ondabordet